Skip to main content

xã Vĩnh Tế tuyên truyền hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID

Thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế mà nòng cốt là lực lượng Công an xã tích cực tham mưu biện pháp, kế hoạch, tăng cường lực lượng, tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành kế hoạch kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.
Subscribe to Chuyển đổi số