Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

  • Họ và tên: Ngô Thị Quỳnh Loan
  • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
  • SĐT: 0919.566.589
  • Email: ntqloan@angiang.gov.vn