Skip to main content

Từ

đến

STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 264/PTP Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Châu Đốc Khác 26/06/2023 Tải về
2 283/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 UBND xã Vĩnh Tế 07/10/2021 Tải về