Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I. Cán bộ 
1 Ngô Thị Quỳnh Loan Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0919566589
2 Trương Văn Lành Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Khối vận 0349906004
3 Ngô Văn Trung Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0902353773
4 Nguyễn Thanh Dũng Phó Chủ tịch HĐND xã 0919029452
5 Bùi Đức Phú Phó Chủ tịch UBND xã 0912767159
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch UBND xã 0383004224
7 Cao Văn Cường Chủ tịch UBMTTQVN xã 0913952111
8 Huỳnh Khánh Trung Bí thư ĐTNCS Hồ Chính Minh xã 0372747490
9 Dương Thị Hoàng Oanh Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 0376813410
10 Trần Thế Mỹ Chủ tịch Hội Nông dân xã 0375757961
II. Công chức
1 Lê Hồng Thông Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0981599682
2 Nguyễn Thị Vân Văn phòng - Thống kê (phụ trách Nội vụ) 0383699408
3 Đoàn Hoàng Nhân Văn phòng - Thống kê (phụ trách Tổng hợp) 0353158213
4 Tăng Hoàng Sơn Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Tư pháp) 0977552820
5 Lưu Huỳnh Quang Thái Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch) 0919566198
6 Trần Minh Vũ Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp & Môi trường 0979092244
7 Bùi Thị Mai Tài chính - Kế toán (Kế toán ngân sách xã) 0353930456
8 Nguyễn Phú Sĩ Tài chính - Kế toán (Kế toán thu) 0787456780
9 Huỳnh  Kim Loan Văn hóa - Xã hội 0776837595
III. Người hoạt động không chuyên trách
1 Huỳnh Văn Việt Phụ trách Công tác Xây dựng Đảng 0356005518
2 Trịnh Giang Sơn Phụ trách Văn phòng Đảng ủy 0911503115
3 Nguyễn Thị Kim Em Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã 0794312888
4 Nguyễn Nhật Trường Phó Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh xã 0385046963
5 Đỗ Thị Nhanh Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 0797070733
6 Nguyễn Văn Út Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 0395742247
7 Bùi Hữu Đức Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 0989442188
8 Nguyễn Huỳnh Thoại My Phụ trách Thống kê - Nông thôn mới 0963881141
9 Trương Tú Ngọc Phụ trách Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 0939906785
10 Trần Quốc Trung Phụ trách Xóa đói - Giảm nghèo & Trẻ em 0979678771
11 Nguyễn Thị Bích Loan Phụ trách Giao thông - Thủy lợi 0977612770
12 Nguyễn Thị Thu Phụ trách Quản lý Nhà văn hóa - Đài truyền thanh 0365370551
13 Dương Hoài Phong Chỉ huy phó BCH Quân sự xã 0982373763
14 Trịnh Hoài Tâm Chỉ huy phó BCH Quân sự xã 0353032021
IV. Các ấp
1 Huỳnh Thanh Hùng Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Vĩnh Khánh 1 0857999177
2 Trịnh Thanh Hóa Phó ấp Vĩnh Khánh 1 0366075298
3 Đoàn Thị Bé Chính Trưởng Ban công tác Mặt trấn ấp Vĩnh Khánh 1 0345309719
4 Nguyễn Thị Tri Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Vĩnh Khánh 2 0383639003
5 Dương Tấn Ngô Phó ấp Vĩnh Khánh 2 0984460862
6 Nguyễn Thị Mỹ Chi  Trưởng Ban công tác Mặt trấn ấp Vĩnh Khánh 2 0393007919
7 Nguyễn Thị Diệu Hương Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Cây Châm 0977324896
8 Nguyễn Văn Chiến Phó ấp Cây Châm 0395366745
9 Lê Thế Nghĩa Trưởng Ban công tác Mặt trấn ấp Cây Châm 0393330840
10 Dương Minh Tâm Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Bà Bài 0907791456
11 Nguyễn Nhật Thanh Phó ấp Bà Bài 0967148178
12 Trịnh Thị Kim Diệu Trưởng Ban công tác Mặt trấn ấp Bà Bài 0777951864