Skip to main content

Xã VĩnhTế triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024

          Ngày 1/3/2024, Ban thường vụ đảng ủy xã VĩnhTế Tổ chức hội nghị triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” cho tất cả đảng viên trong đảng bộ xã.

nghi quyet

 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Triển khai những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương  Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” với những nội dung cơ bản về tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân; tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng; khái quát những kết quả chủ yếu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc chăm lo đời sống Nhân dân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Xác định những nội dung trọng tâm và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

nghi quyet

 

          Qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm lo đời sống Nhân dân và tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn, từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.