Skip to main content

Truyền thông nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về phòng chống mua bán người năm 2024

          Ngày 14/3/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về phòng chống mua bán người năm 2024 trên địa bàn xã Vĩnh Tế.

Hoi PN tuyen truyen

          Tại buổi truyền thông các chị em hội viên, phụ nữ được nghe báo cáo viên triển khai Pháp luật chính sách liên quan đến phụ nữ và một số nội dung về Luật người cao tuổi; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống ma túy, những tác động, hệ lụy của tệ nạn ma túy; và pháp Luật về phòng chống mua bán người.

PN tuyen truyen

          Thông qua buổi truyền thông, giúp hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn xã được nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy, tệ nạn mua bán người đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó người dân có sự chuyển biến về nhận thức và nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn xã hội ở cộng đồng, dân cư.