Skip to main content

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế sơ kết giữa nhiệm kỳ

          Ngày 29/3/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Vĩnh Tế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội PN

 

          Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phát động được 58 cuộc với 2.374 lượt hội viên tham dự. 

           Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em yếu thế được Hội thực hiện hiệu quả thông qua Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Mẹ đỡ đầu”; xây dựng 1 “mái ấm tình thương”.

          Để hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chi hội tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ như dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay để hội viên phát triển kinh tế. Qua đó Hội đã giúp 14 hộ thoát nghèo,cận nghèo. Hiện nay, Hội đang nhận ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH với dư nợ 6 tỷ 389 triệu đồng. Hội thực hiện tốt Đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp”. Ngoài ra Hội còn duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả : 10 tổ nuôi heo đất tiết kiệm, 4 tổ hùn vốn xoay vòng, Tổ phụ nữ “Tự quản bảo vệ đường biên cột mốc”, 01 tổ phụ nữ “cùng ngành nghề may” tổ phụ nữ “5 có, 3 sạch”.

          Thực hiện đạt 100% mô hình Dân vận khéo và Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Hội thành lập 34 tổ phụ nữ “ tương trợ mua BHYT”.Thực hiện công trình phần việc góp phần xây dựng cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp như: tuyên truyền và ra quân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức trồng 460 cây hoa.

          Qua nửa nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 164 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 1.483 hội viên, tính đến nay có hơn 1.256 hộ gia đình đạt 08 tiêu chí 5 không, 3 sạch.

          Dịp này, UBND xã đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ xã lần thứ XI, nửa nhiệm kì 2021 – 2026.

Đại hội PN