Skip to main content

Đảng ủy xã Vĩnh Tế sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2024

          Ngày 22/3/2024, Đảng ủy xã Vĩnh Tế  tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng) lần thứ 25, nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị quý II năm 2024. Đến dự có đồng chí Huỳnh Chí Oanh - Trưởng Ban Dân vận thành ủy – Chủ tịch UBMTTQVN TPCĐ.

So ket BCH quy I

         

          Quý I năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của xã. Nhờ đó, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

So ket BCH quy I

         

          Tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định. Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đạt yêu cầu đề ra. Thu ngân sách đạt 22%; Trong giai đoạn 2024-2026,UBND xã đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo thực hiện tại tiểu vùng 1 (diện tích 276 ha). Tập trung công tác chăm lo Tết, chăm lo các chính sách an sinh xã hội đảm bảo đời sống của người dân trong dịp Tết nguyên đán. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục được giữ vững ổn định.

So ket BCH quy I

 

          Trong chương trình công tác quý II, Đảng ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động; triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước đúng quy định; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục nhân rộng và hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh.