Skip to main content

Công an tỉnh An Giang tuyên truyền các chỉ tiêu đảm bào an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

          Sáng ngày 30/11/2023, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an ninh trật tự trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Tế.

CATT1

          Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã tuyên truyền đến bà con nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương về xây dựng nông thôn mới; các nội dung yêu cầu đạt chuẩn chỉ tiêu 19.2 trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, một số biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông. Đồng thời vận động nhân dân giao nộp, thu gom vũ khí, công cụ hỗ trợ ngoài xã hội; tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các hành vi xâm hại an ninh quốc gia, vi phạm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", "sử dụng công nghệ cao", "dâm ô trẻ em"...tham gia cảm hóa, giáo dục, quản lý những người vi phạm pháp luật ở địa phương.

CATT2

    

CATT

     

          Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp nâng cao nhận thức cũng như cung cấp cho người dân nắm được những thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong việc phòng, chống tội phạm. Qua đó, cùng nhau thực hiện tốt chỉ tiêu đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

N.T.T